Konkurss “Latvijas Labākais tirgotājs 2020”

Ar prieku paziņojam, ka ir atvērta dalība Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) un Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) rīkotajā ikgadējā konkursā “Latvijas Labākais tirgotājs 2020”.

Konkursa pirmā kārta tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām, aicinot  pašvaldības izvērtēt un iesniegt konkursam reģionālo uzņēmumu tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas vietas, sniedzot iespēju labākajiem reģiona uzņēmumiem pieradīt sevi valsts līmeņa konkursā.

Nolikums (PDF) – Konkursa 1.kārtas nolikums, Latvijas labākais tirgotājs 2020

Pieteikums (XLS) – Pieteikums dalībai konkursam

Par konkursa norisi:

  • Konkurss ir demokrātisks bezpeļņas pasākums, tā mērķis ir sekmēt pašvaldību iedzīvotāju saņemto preču un pakalpojumu kvalitāti, uzlabojot tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu nozares uzņēmēju piedāvātā servisa kvalitāti un attīstību ilgtermiņā.
  • Galvenie konkursa vērtēšanas kritēriji ir apkalpošanas kultūra, iekārtojums un vide, preču klāsts, speciālie piedāvājumi un informācijas pieejamība.
  • Konkursa dalībnieki iegūst ekspertu vērtējumu un rekomendācijas, reģiona un valsts mēroga atpazīstamības veicināšanu. Saņem balvu, goda rakstu un tiesības izmantot konkursa atribūtiku sava uzņēmuma reklāmā, kā arī publicitāti medijos un žurnālā „Latvijas Tirgotājs”.

Lai piedalītos konkursā uzņēmumam ir jāveic dalības maksa, tā paredzēta konkursa organizēšanai un ekspertu komisijas darba nodrošināšanai, – tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojuma vietu apsekošanai, izvērtēšanai klātienē. Piesakot uzņēmumus dalībai konkursā, pašvaldības tiek aicinātas atbalstīt sava novada uzņēmējus un sniegt finansiālu atbalstu, veicot līdzmaksājumu, vai pilnā apmērā sedzot konkursa dalības maksu.Vienlaikusaicinām pašvaldības izvērtēt un pieteikt arī to uzņēmumu tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas vietas, kas šobrīd aktīvi neveic saimniecisko darbību, valstī izsludināto Covid 19 ierobežojumu dēļ.