• panākta straujāka neapliekamā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli minimuma paaugstināšana salīdzinājumā ar minimālo algu, – no 2008.gada 1.janvāra tas noteikts 80 latu apmērā;
 • uzņēmējdarbības riska valsts nodeva (“blēžu nodeva”) samazināta no sākotnēji noteiktajiem 25 latiem līdz 3 latiem gadā par katru darbinieku;
 • pastiprināta kontrole par darbnespējas lapu izsniegšanu;
 • apstiprināta vienkāršotāka metode dabas resursu nodokļa aprēķināšanai;
 • atvieglota iepirkumu procedūra, jo paaugstināts cenu aptaujai minimālais slieksnis līdz 10000 latiem;
 • atceltas preču pavadzīmes-rēķina veidlapas (arī akcīzes precēm), kuru vietā ieviestas pavadzīmes ar VID piešķirtajiem numuriem;
 • pārskats izlietotajām pavadzīmēm VID jāiesniedz 1x ceturksnī un pavadzīmju izrakstīšanas vieta var nesakrist ar to reģistrācijas vietu uzņēmumā;
 • novecojušo modeļu kases aparātu lietošanas termiņš pagarināts vēl uz trijiem gadiem – līdz 2009.gada 31.decembrim; ieviestas kvītis un biļetes ar VID piešķirtajiem numuriem; iespējams izvēlēties norēķinu kārtību ar apkalpojošo dienestu abonementa maksas veidā vai par atsevišķiem pakalpojumiem;
 • grāmatvedības dokumentos PVN aprēķinā­šanai var izmantot arī EKA čekus;
 • paaugstināta deklarējamo skaidras naudas darījumu minimālā summa līdz 3000 latiem mēnesī un atcelta vispār maksimālā summa šādiem darījumiem;
 • atvieglota zaudēto parādu norakstīšana, jo apliekamo ar nodokli ienākumu drīkst samazināt par zaudēto debitoru parādu summām, kuru piedzīšana tiesas ceļā nav lietderīga;
 • novērsta alkohola tirdzniecības monopola izveidošana un pastāvīga iestāšanās pret centieniem to atjaunot;
 • novērsti nepamatoti alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumi (zonējumi) Rīgā;
 • panākti lielāki atvieglojumi nodrošinājuma summas iemaksā, lai alkohola un tabakas vairumtirgotāji varētu izmantot atlikto akcīzes nodokļa maksājumu;
 • atcelti alkoholisko dzērienu atlikumu uzskaites žurnāli;
 • pavadzīmes uz alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem drīkst reģistrēt vienotos reģistros ar pārējām precēm;
 • tirdzniecībā noteiktas alkoholisko dzērienu zuduma normas;
 • tirdzniecības uzņēmumiem atļauts alu pirkt no ražotāja par skaidru naudu;
 • atcelta prasība par ūdens monitoringu pārtikas tirdzniecības uzņēmumos;
 • atcelta verifikācija stikla mērglāzēm un termometriem, bet citiem mērlīdzekļiem verifikācija noteikta retāka;
 • atcelta prasība obligāti konfiscēt preci par nenozīmīgiem pārkāpu­miem akcīzes preču tirdzniecībā;
 • panākta atļauja veikalos veidot pircēju mantas glabātavas;
 • cenas drīkst norādīt gan uz preces, gan tās iepakojuma, gan cenu zīmē;
 • noteikts pircēju prasījumu izskatīšanas termiņš līdz 10 dienām; pārdevēja atteikuma gadījumā ne vienmēr prece jāsūta uz ekspertīzi; paaugstinātas profesionālās prasības preču ekspertīzei;
 • vienkāršotas statistisko pārskatu formas (sākot ar 2005. gadu);
 • preču marķēšanas vienkāršošana;
 • atceltas kvalifikācijas prasības pārtikas tirdzniecībā un ēdināšanā strādājošiem;
 • atcelta nodeva atkārtotai transporta, kas pārvadā pārtikas produktus, apskatei;
 • izdotas rokasgrāmatas tirgotājiem par normatīvo aktu piemērošanu: “Administratīvā atbildība”, “Alkohols un tabaka”, “Būvniecība”, “Darbs”, “Kontrole”, “Nekustamais īpašums”, “Pārtika”, “Paškontrole uzņēmumā”, “Patērētāju tiesības”, “preču iepakojums”, “preču aprite”, “preču drošums Eiropā”, “Rīga”, “Rīgas pilsētas apbūves noteikumi”.