Latvijas Tirgotāju asociācija ir sociāli atbildīgu tirgotāju apvienība. Kā atbildīgi nozares speciālisti, atsaucoties uz sabiedrības aicinājumu novērst nikotīna spilventiņu izplatību jauniešu vidū, mēs vēlamies ieviest nikotīna spilventiņu pārdošanas pašregulāciju.

Šajā pašregulācijā ietilpst:
• vecuma pārbaude
• maksimālais nikotīna līmenis
• atbalsts akcīzes nodokļa noteikšanai nikotīna spilventiņiem

Pašregulācija

Definīcija:
“Nikotīna maisiņš” ir patēriņa produkts, kas nesatur tabaku, atbrīvo nikotīnu un izdala tā garšu, ievietojot maisiņu mutē. Nikotīna maisiņi sastāv no pamatvielas (piemēram, celulozes vai gumijas), nikotīna un aromātiem.

Lietotāji:

Mēs uzskatām, ka nikotīna spilventiņi ir paredzēti tikai personām kuras ir sasniegušas pilngadību, un nevēlamies, lai nepilngadīgas personas saņemtu vai lietotu šo produktu.

Jautājums par jauniešu piekļuvi nikotīna spilventiņiem un mūsu loma tā novēršanā, ir prioritāte visā Latvijas tirgū. Tas ir tieši tādēļ, ka ieinteresēto personu viedokļi ir atšķirīgi par to, kā ir jārīkojas, lai novērstu jebkāda veida nikotīna produktu patērēšanu, jauniešu vidū.

Mēs uzskatām, par pareizu rīcību uzņemties vadību, nest atbildību un dalīties informācijā tādejādi liedzot jauniešiem piekļuvi jebkāda veida nikotīna produktiem.

Ļoti svarīgi uzmanīt, lai nikotīna maisiņi netiktu tirgoti jauniešiem. Ņemot vērā mūsu produktam piemītošās īpašības, mēs (un nikotīna spilventiņu ražotāji) nopietni uztveram produkta izplatīšanu tirgū. Tāpēc aicinām visus šī produkta izplatītājus Latvijā, regulēt šī produkta pārdošanu un tirgot tos atbildīgi, tikai personām, kuras sasniegušas pilngadību.

Vecuma pārbaude:
Mēs pilnībā atbalstām likumus un noteikumus, kas aizliedz pārdot mūsu produktus ikvienam, kas ir jaunāks par likumā noteikto minimālo pieauguša cilvēka vecumu Latvijā. Lai veicinātu izmaiņas arī mazumtirdzniecībā, mēs iestājamies par valdības likumiem, kuri nosaka minimālo vecumu līdz 18 gadiem un piespriež sodāmību par šāda produkta pārdošanu nepilngadīgām personām. Tāpēc pašlaik aicinām visus tirgotājus, pārdodot nikotīna spilventiņus, rīkoties līdzīgi kā ar enerģētisko dzērienu pārdošanu, tas ir, novietot tos atsevišķi un nepārdot personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem.

Maksimālais nikotīna līmenis:
Mēs piekrītam, ka nikotīna daudzums nikotīna spilventiņos ir jāregulē, un mēs atbalstām Latvijas veselības ekspertu ierosināto limitu 20 mg / g.

Akcīzes nodoklis
Mēs uzskatām, ka, izveidojot Latvijā nikotīna spilventiņu, tiesisko regulējumu, ieviešot akcīzes nodokli (40 Eur / kg), tiks veiksmīgi risinātas tādas problēmas, kā melnā tirgus izplatīšanās no citām ES dalībvalstīm, kuras neapliek nikotīna spilventiņus ar nodokli, (tikai 3 Igaunija, Ungārija un Zviedrija piemēro akcīzi nikotīna spilventiņiem). Pie kam Zviedrijā nodoklis ir divreiz zemāks par mūsu piedāvāto. Tāpat, nosakot nikotīna spilventiņiem akcīzes nodokli, jānosaka atbildība negodprātīgiem pārdevējiem – stingras juridiskas sekas jebkuram, kurš pārdos vai piegādās šos produktus nepilngadīgajiem ”

Mūsu plānotās darbības ir:
Tieši un cieši sadarbojieties ar mazumtirgotājiem, lai ievērotu likumus par minimālo vecumu un mūsu pašu izvirzītos standartus. Mēs izstrādāsim izglītojošus un POS materiālus mazumtirgotājiem.

Mēs uzskatām, ka mūsu visaptverošā pieeja ļauj mums būt konsekventiem un izturīgiem pret jauniešu piekļuves novēršanu šāda veida produktiem, parādot augstus mazumtirgotāju uzvedības standartus Latvijā. Galu galā galvenais mērķis ir novērst jauniešiem piekļuvi nikotīna maisiņiem un veselīgas sabiedrības veidošana, saglabājot katra indivīda tiesības uz legālu produktu izvēli un lietošanu.