Apstiprinājusi
Latvijas Tirgotāju asociācija,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes
29.04.2004. direktīvu 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu,
un publiski apspriežoties ar Latvijas tirgotājiem un ražotājiem.

  1. Sekmēt intelektuālā īpašuma aizsardzību ar mērķi attīstīt nodarbinātību un uzlabot konkurētspēju.
  2. Ievērot ar EP lēmumu 94/800/EK apstiprināto ES un PTO līgumu par intelektuālā īpašuma tiesībām saistībā ar tirdzniecību (TRIPS).
  3. Sniegt un saņemt no LTA informāciju par intelektuālā īpašuma tiesībām attiecībā uz konkrētiem gadījumiem, kad rodas šaubas par īpašuma tiesību pamatotību un preču izcelsmi (ražotāju, izplatītāju, piegādātāju, paredzēto tirgotāju nosaukumus un koordinātes, preču vai pakalpojumu daudzumiem un cenu).
  4. Apturēt preču un pakalpojumu izplatīšanu, par kurām saņemta pamatota informācija par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu.
  5. Maksāt taisnīgu atlīdzību par intelektuālā īpašuma tiesību izmantošanu.
  6. Atbalstīt intelektuālā īpašuma tiesību subjektus, attiecīgo tiesību aizstāvībā un pirātisma apkarošanā, saņemot kompensāciju par šīs rīcības izmaksām.
  7. Kompensēt neapzināti vai neuzmanības dēļ izdarīto intelektuālā īpašuma tiesību izmantošanas normu pārkāpumus, izmaksājot tiesību īpašniekam atlīdzību atbilstoši pārkāpēja gūtai peļņai no pārkāpuma.
  8. Iesaistīt ražotājus, kuru preces vai pakalpojumus izplata tirgotājs, cīņā pret viltošanu un pirātismu.
  9. Ievērot konfidencialitāti attiecībā uz kodeksa ietvaros saņemto un sniegto informāciju, ja nav pušu pretējas atrunas.