Apstiprināts:
Latvijas Tirgotāju asociācijas
30.03.2011. gada padomes sēde.

Godprātīgas cenu atveidošanas kodekss

Tirgotājs cenas publicē patērētājam nepārprotamā veidā.

Vispārīgas prasības

  • Jāpublicē preču vai pakalpojumu gala cenu, t.i., summa, kas patērētājam jāmaksā norēķinoties par precēm vai pakalpojumiem, ieskaitot PVN un citus nodokļus un nodevas. Atsevišķu samaksu var prasīt par iepakojumu, ja valsts nosaka šādu kārtību, pieļauj situāciju, kad cenu zīmēm, vitrīnām, reklāmām vai tīmekļa vietnēm ir viena izmaksa, bet pie maksājuma prasa augstāku cenu patērētājiem.
  • Ja produkts ir paredzēts piegādei, piemēram, pasūtot pa tālruni, patērētājs ir jāinformē par piemaksu izmēru. Ja piemaksas summu nevar viennozīmīgi noteikt, jādara zināms pamats tās aprēķinam.
  • Cena jāpublicē skaidri un salasāmi, tā jābūt viegli redzamai patērētājam un viegli saprotamai.
  • Papildus pārdošanas cenai jānorāda preču vienības cena. Papildus norāda, ja publiskotā cena attiecas tikai uz ierobežotu preču skaitu (piemēram, daži izmēri vai krāsas) vai rīkojumu (piemēram, noteiktu laika periodu), tas ir jāpublicē patērētājam skaidrā un skaidri zināmā veidā.
  • Ja publiskotā cena neattiecas uz precēm, tādā formā, kādā tas tiek parādīts vai reklamēts, tas ir jādara zināms patērētājam. Piemēram, var nopirkt daļu izstādīto preču, kas ir izstāžu zālē vai reklāmā samontētā formā (piemēram, cena samontētām mēbelēm, jāpievieno informācija, ka mēbeles tiek pārdots pa daļām). Paziņojumiem, piedāvājot reklāmas materiālu, jāatbilst publicēto informāciju cenām. Ja attēls ir prece kopā ar papildu objektiem, kas nav atspoguļota publicētā cenā, tas ir skaidri jānorāda.
  • ēdināšanas pakalpojumu un citu piedāvāto pakalpojumu cena, pakalpojumu sarakstu izliek redzamā vietā un vēlams patērētājam to darīt tā, lai patērētājs redzētu cenrādi pirms iekļūšanas objekta telpās.

Atlaide

Informējot par atlaidi tirgotājam jāspēj pierādīt, ka piedāvājums ir patiešām labvēlīgs atbilstoši iespaidam, ko rada reklāmdevējs patērētājam. Piedāvājot atlaidi jābūt skaidri izdevīgākai cenai. Nav tiesību lietot izteicienu „īpašas atlaides”, kad patiesībā tās nepārsniedz 10% no parastās iepirkuma cenas.
Ja atlaide tiek piedāvāta ierobežotam skaitam preču vai pakalpojumu, un tirgotāji paredz to pārdot īstermiņā, sludinājumā jānorāda, ka ierosinātā tirdzniecība vai pakalpojumu skaits ir ierobežots. Patērētāji būtu arī jāinformē, ka piedāvājums ir spēkā uz ierobežotu laiku vai patērētājam ir tiesības uz ierobežotu preču daudzums un tā tālāk.
Attiecībā uz precēm, kas nav iepriekš pārdotas veikalā (nav iespējas salīdzināt cenas), tad par atlaidi preču cenai drīkst informēt ar nosacījumu, ka pēc pārdošanas pārtraukšanas tās netiek pārdotas par atlaides cenu.
Jēdziens „atlaides”, „cenu samazināja” un līdzīgas frāzes informācijā par cenām var izmantot tikai tad, ja pirms atlaides periodā, tirgotāji pārdod jau pašas preces, kas ir ievērojamos daudzumos, un ir pietiekami ilgu laiku pārdotas par augstāku cenu. Atlaides nevar noteikt nenoteiktu laiku, jo samazina cenas būtiski pret parasto cenu. Ja samazinājums attiecas tikai uz ierobežotu skaitu preču vai preču grupu, tas Patērētājam ir skaidri jāinformē.
Patērētājiem ir jābūt skaidri saprotamam, kas cena ir samazināta. Ja tirgotājs informē lielu vērtības norakstīšanu, bet faktiski piedāvā samazināt tikai dažiem produktiem, kas var maldināt patērētājus. Izmantojot vispārējo frāzi kā „atlaides līdz 50%” ir jāpaziņo maksimālo procentuālo samazinājumu, kas ir spēkā vismaz 10% pārdošanā no piedāvātās preces. Saziņā par pazeminātu cenu ar klientiem jāparāda jaunas atlaides cenas, pie vecā cenas vai rakstisku paziņojumu paskaidrojuma veidā pircējam redzamā vietā. Piemēram, atlaide visiem krekliem 35%.
Cenas samazināšanu, ja preču cena ir samazināta zemas kvalitātes dēļ. Tādējādi, patērētājam ir skaidri norādāma. Šādas preces būtu skaidri jānodala no citām precēm par pazeminātu cenu piedāvātām precēm.
Ja cenas informācija nav pietiekami skaidra patērētājam, norādīta skaidrā un nepārprotamā veidā, un tā var izraisīt vidusmēra patērētāja maldināšanu, tad uzņēmējam jānovērtē tās atbilstība maldinošai darbībai.
Piemērs: Veikalā ir produkts ar sākotnēju pārdošanas cenu. Pēc laika tas izņemts no pārdošanas un pēc tam atgriezts vairāk nekā divas reizes augstāku cenu kā sākotnējā pārdošanas cena. Dažas nedēļas pēc tam cenu samazina uz pusi un produktu plaši reklamē kā „puscenu” piedāvājumā. Šādu „puscenu” piedāvājumu var uzskatīt par maldinošu. Mākslīgi radīts „puscenas piedāvājums ir pretrunā ar profesionālās rūpības darbībām, kas būtiski ietekmē vidusmēra patērētāju.
Piemērs: Tirgotājs piegādā preces par 49,90 latu, cena informēja, ka tā ir „lētākā cena.” Tajā pašā laikā, citi tās pašas preču grupas veikali pārdod par 49,50 latiem. Tas ir skaidri nepareizs paziņojums par cenu. Tomēr var rasties jautājums, vai tik maza cenu starpība varētu būt saistīta ar vidusmēra patērētāja lēmumu par darījuma veikšanu, ko viņš citādi nebūtu darījis. No vienas puses, cenu starpība ir ļoti maza, un neviens pircējs nepieņem lēmumu par gandrīz 50 latu pirkumu, pamatojoties uz dažiem santīmiem. Tomēr tas var būt arī apgalvojums, ka, lai gan patērētāji nevar ietaupīt 50 santīmus un citi klienti labprāt iet uz līdzvērtīgu, bet lētāku veikalu.