Balstoties uz Eiropas Centrālās bankas vadlīnijām eiro ieviešanā, Latvijas Eiro ieviešanas likumprojektu un Latvijas Tirgotāju asociācijas (LTA) Godīgas cenu atveidošanas kodeksu, Latvijas Tirgotāju profesionālās ētikas kodeksu un Tirdzniecības labas komercdarbības prakses kodeksu, LTA Nozīmīgo tirgotāju sapulce un LTA Padome apstiprina sekojošus godīgas eiro ieviešanas prakses tirdzniecībā principus:

1. Tirgotāji rūpīgi un taupīgi veic visus pasākumus, kas noteikti saistībā ar pāreju no lata uz eiro.
2. Tirgotāji patstāvīgi un skaidri izskaidro pircējiem visus ar eiro ieviešanu neskaidros jautājumus.
3. Pārejot uz eiro, tirgotāji nodrošina patērētājam informāciju par preces cenu latos un eiro naudas maiņas periodā.
4. Veicot pārrēķinu no latiem uz eiro, tirgotājs saglabā vai samazina vidējo piecenojumu precēm.
5. Tirgotājs pēc pirmā pieprasījuma sniedz sabiedrībai informāciju par cenas pārrēķina principiem.