Latvijas Tirgotāju asociācija katru gadu piešķir labākajiem Latvijas tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu uzņēmumu darbiniekiem tirdzniecības nozares apbalvojumus. Nominantus izvirza uzņēmuma vadība par labiem sasniegumiem darbā, uzņēmējdarbības veiksmīgu attīstību un konkurētspēju. Šī balva ir vienīgais nozares apbalvojums, kas var kalpot par efektīvu stimulu, lai pilnveidotu Latvijas uzņēmumu klientu apkalpošanas kultūru un tirgotāju profesionalitāti, kā arī popularizē labākos uzņēmumus un to darbiniekus.

001