Digitālo Covid-19 sertifikātu skenēšanai Latvijas Republikā ir
jāizmanto Nacionālā veselības dienesta izstrādātā mobilā
lietotne “Covid19Verify”, bet ja tā nedarbojas, var izmantot lietotni www.Covid19sertifikats.lv.

Omikrona varianta straujās izplatības dēļ un, lai mazinātu plašas Covid-19 infekcijas izplatību,  Latvijā ir noteikts primārās vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš. Valdība 6. janvārī
apstiprināja grozījumus Ministru kabineta noteikumos, nosakot, ka Covid-19 vakcinācijas sertifikātu derīguma termiņš Latvijā stāsies spēkā 15.februārī un  attieksies uz pakalpojumu saņemšanu
un pasākumu apmeklēšanu epidemioloģiski drošā vidē, kur nepieciešams uzrādīt sadarbspējīgu  vakcinācijas sertifikātu.

Kā nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 662, sadarbspējīga sertifikāta pārbaudi veic tīmekļvietnē
www.Covid19sertifikats.lv vai lietotnē Covid19Verify, izmantojot sertifikāta QR kodu. Pārbaudot  sadarbspējīgo sertifikātu, pārbaudes veicējam redzams personas vārds (vārdi), uzvārds, dzimšanas datums un informācija par attiecīgā sertifikāta atbilstību vai neatbilstību. Pārbaudes laikā iegūtā informācija
netiek saglabāta. Verifikācijas iestāde ir Valsts policija un Valsts robežsardze Eiropas Parlamenta un Padomes priekšlikuma regulas par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas
sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot personu
brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā izpratnē.

Lai realizētu Covid-19 sertifikātu verifikāciju, pašlaik nepieciešams mobilajā “gala iekārtā” ar tīkla pieslēgumu atvērt
tīmekļvietni  www.covid19sertifikats.lv   pēc tam sākuma ekrānā sadaļu “Verificēt sertifikātu” un izvēlēties verifikācijai nepieciešamo pielietošanas gadījumu, pēc kā ar kameras palīdzībub “skenēt” QR kodu. Sistēma atpazīs šifrēto informāciju un atspoguļos personas vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, sertifikāta veidu (piem. vakcinācijas sertifikāts, pārslimošanas utt.) un norādīs vai tas ir Derīgs! Sistēma noradīs sarkanā krāsā informāciju Nederīgs, Ja nebūs iestājušies MK noteikumos Nr.360 noteiktie kritēriji.


Mobilo lietotni “Covid19 Verify” lietotni var lejupielādēt:


Papildu jautājumu gadījumā  iedzīvotājus aicin a sazināties ar Nacionāla Veselības dienesta Klientu apkalpošanas centru, zvanot 80001234 vai rakstot uz nvd@vmnvd.gov.lv

Atbildes uz jautājumiem par digitālajiem Covid-19 sertifikātiem iedzīvotāji var noskaidrot, zvanot  pa tālruni 8989, kas ir norādīts tīmekļvietnē  www.covid19sertifikats.lv . Savukārt ar jautājumiem
par Covid-19 iespējams zvanīt uz citiem tālruņu numuriem, atbilstoši interesējošajam jautājumam. Visi tālruņi ir norādīti tīmekļvietnes  www.covid19.gov.lv sadaļā “Kontakti”.


Valsts policija norāda, ka pagaidām vēl nav atrisināts pilnā apmērā informācijas integrācijas jautājums par pārslimošanas gadījumiem, tādēļ, veicot pārbaudes apsardzes darbiniekiem būtu jāņem vērā arī personas sniegtie skaidrojumi un citi pierādījumi, kas apliecina šo faktu, piemēram pozitīvs tests ar datumu, kad tas konstatēts, ārsta izsniegta izziņa, informācija no e-veselības utt. Veicot pārbaudes, nepieciešams pārliecināties par personas atbilstību sertifikātā norādītajai informācijai!

Lāsma Reine

Comments are closed.