Joproj ām tiek saņemti satraukto bērnu vecāku zvani par to, ka tirdzniecības vietās, kas darbojas drošā (zaļajā) vidē, netiek ielaistas personas ar bērniem līdz 15 gadu vecumam, jo bērnam nav personu apliecinoša dokumenta (pase vai ID).

Valsts policija skaidro, ka epidemioloģiski drošā vidē pakalpojumu var saņemt ne tikai personas ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, bet arī bērni līdz 12 gadu vecumam – bez sertifikāta UN bērni no 12 gadu vecuma – ar negatīvu laboratoriski vai izglītības iestādē veiktu testu, kas nav vecāks par 72 stundām. Abos gadījumos bērnu pavadošai pilngadīgai personai ir jāspēj uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

MK 28.09.2021. noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 40.punktā noteikts, ka “bērns līdz 15 gadu vecumam, uzrādot attiecīgo sadarbspējīgo sertifikātu, personas identitātes apliecināšanai var uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, skolēna apliecību vai dzimšanas apliecību. Ja bērnu līdz 15 gadu vecumam pavada tā vecāks, var uzrādīt vecāka pasi, kurā ir ieraksts par šo bērnu”.

Latvijas Tirgotāju asociācija atgādina, ka tirdzniecības pakalpojuma sniedzējiem jāskaidro attiecīgās tirdzniecības vietas apkalpojošiem apsardzes komersantiem iepriekš norādīto normatīvā akta nosacījumu.

“Ja tirdzniecības centra apsargs neievero likuma normu un atsakās ielast bērnu, jāsauc administrātors vai veikala vadītājs, kurš var atrisināt jautājumu. Diemžēl, kadru trūkuma dēļ, apsargiem ne vienmēr ir pietiekams izglītības līmenis. Nozare centīsies sakārtot šo jautājumu, lai tirdzniecības vietu apmeklētājiem būtu mazāk neērtību ” , skaidro LTA prezidents Henriks Danusēvičs.

Lāsma Reine

Comments are closed.