LTA, reaģējot uz  tikko pasludināto lēmumu “Apgrozāmo līdzekļu un subsidēto darba algu atbalsta programmas Covid-19 ietekmētajiem uzņēmumiem”, vēlas vērst uzmanību tā nepilnībām un veicināt pēc iespējas ātrāku to uzlabošanu.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs iepriekš (18.-20.10.21) pasludināja par 60% apmēra atbalstu dažādos medijos – ar infografiku un skaidrojumiem. Apgrozāmo līdzekļu granta (ALG) apmēra samazināšana, kas tika pieņemta 27.10.21, netika plaši skaidrota un tas radīja neizpratni uzņēmēju vidū. Solītais ALG apjoms – 60% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas,  pēkšņi un bez paskaidrojumiem samazinājās 2 reizes – no 60% uz 30%.  Turklāt tas samazinājās arī salīdzinoši pret iepriekšējo atbalsta periodu 01.- 05.21. Neredzam šim samazinājumam loģisku pamatojumu, jo apgrozījuma krituma kritērijs paliek tāds pats (20% un 30%), kā 2021.gadā sākumā.

Atkārtoti pievēršam Jūsu uzmanību, ka, nosakot ALG aprēķina formulu, vajadzētu atsevišķi apsvērt atbalstu mikrouzņēmumiem ar mazu darbinieku skaits. Mūsu industrijā tirdzniecībā ir daudz uzņēmumu, kam  pieder tikai viens veikals, kurā  strādā  1-2 cilvēki. Bet apgrozījums uz 1 darbinieku vai uz 1 darba algas eiro ir salīdzinoši liels. Esoša aprēķina formula diskriminē šo uzņēmumu grupu attiecībā uz atbalsta apjomu pret apgrozījuma kritumu.

LTA piedāvā palielināt atbalsta apmēru Covid-19 krīzē cietušajiem nozares uzņēmumiem: 

  • A grupa: mazākie industrijas strādājoši uzņēmumi – līdz 2 darbiniekiem un līdz 20 000 EUR/vidējais apgrozījums mēnesī pēc 2020.gada datiem – atbalsta apmēram  jābūt  90% apmērā  no uzņēmuma bruto darba algas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2021. gada jūlijā, augustā un  septembrī, nosākot  apmēra minimumu, kā 75 % no uzņēmuma kritumā un maksimumu – 100 % no uzņēmumu krituma. Šī uzņēmumu grupa LTA jau iepriekš vērsa EM uzmanību uz nesamērīgi mazo, salīdzinoši ar Covid 19 krīzes laikā zaudējumiem, ALG atbalsta apmēru.
  • B grupa: pārējie industrijas strādājoši uzņēmumi- atbalsta apmēram jābūt 60% apmērā  no uzņēmuma bruto darba algas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī, nosākot  apmēra minimumu, kā 50 % no uzņēmuma kritumā un maksimumu – 75 % no uzņēmumu krituma.

Uzņēmēji nav apmierināti ar atbalsta kritērijiem – apgrozījuma kritums ne mazāk kā 20 % periodā salīdzinot  ar 2021.gada jūlija- septembra vidējo mēneša apgrozījumu vai ne mazāk kā 30%  salīdzinot ar 2019.gada attiecīgajiem mēnešiem.

Uzņēmēji uzskata, ka abiem kritērijam ir jāpiemēro 20% nevis 30% kritumu. Pamatojums: daudzi uzņēmumi, kas nevar sniegt pakalpojumus klātiene turpina tos sniegt pēc distances līgumiem (caur internet-veikaliem, telefonu vai WhatsApp). Ja pieņem, ka to apgrozījuma kritums varētu būt no 40% līdz 100% par ½ mēnesī (atbalstu rēķina no 15.datuma) un rezultējoši no 20% līdz 50% pa veselo mēnesi. Nav pamatoti noteikt minimālo kritumu 30% par veselo mēnesi.

Uzņēmumam esošie nodokļu parādi nedrīkst būt šķērslis, ja tie ir  izveidojušies par 2020.-2021.gada krīzes mēnešiem un nav lielāki par 10 000 eiro. Uzņēmēji atgādina, ka nodokļu parāds 1000 eiro var viegli izveidoties Ārkārtējas situācijas periodā 21.10 – 15.11.21,  jo tieši šajā laikā dažiem apgrozījums varētu nokristies pat par 100%, ja uzņēmumam nebija uzkrājumu, tam būs grūtības samaksāt gan septembra, gan oktobra nodokļus laicīgi, kas var būtiski ierobežo pretendentu skaitu.

Lāsma Reine

Comments are closed.