Šodien Latvijas Tirgotāju asociācijas (LTA) Nozīmīgo tirgotāju savienība tikās ar Valsts Ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektora amatam oficiāli virzīto kandidāti – Valsts vides dienesta ģenerāldirektori Ingu Koļegovu. Tirgotāji vienbalsīgi atbalsta viņu kā jauno VID ģenerāldirektori.

“Tiekoties ar Ingu Koļegovu, radās ļoti pozitīvs priekšstats. Manuprāt, viņa varētu VID vadītāja amatā ievērot principu “vīrs un vārds”. Jūtams, ka ģenerāldirektora amata kandidātei tiešām ir vēlme strādāt un ceram, ka to nesamaitās politisko partiju spiediens. Pēc tā, ko pārrunājām, sapratu, ka Inga Koļegova visām lietām pieiet racionāli un ar atbildību, skatās, lai būtu rezultāts, nevis tikai radīt iespaidu par darbošanos. Pozitīvi vērtējams tas, ka viņa atzīst, cik svarīgi ir konsultēties ar uzņēmējiem, bez viņiem un bez to maksātajiem nodokļiem nebūtu iespējama arī VID darbība. Patīkami, ka šo dienestu vadīs cilvēks, ar ko iespējams dialogs. Inga Koļegova atstāja ļoti patīkamu iespaidu. Un ceram, ka viņai izdosies uzlabot VID darbību un pamatpienākumu izpildi,” saka Jānis Gulbis (SIA “Saldumu Tirdzniecība”).

“Par Ingu Koļegovu radās iespaids, ka viņa tiešām grib iedziļināties darbā, risināt problēmas un ieklausīties arī uzņēmēju viedoklī. Katrā ziņā viņas nākšanu amatā var vērtēt pozitīvi, un arī tīri cilvēciski par viņu radās ļoti labs iespaids,” pēc tikšanās cerīgi noskaņots arī Raimonds Dižkalps (SIA “R.D.A”).

Attiecībā par VID darbību, Inga Koļegova atzīst “gan paijāšanas, gan piespiešanas” uzraudzības principus. Viņa uzskata, ka pie atbildības jāsauc nekaunīgākos uzņēmējus, un VID jāvar piemērot sankcijas un stingrākus uzskaites principus “pelēkiem” vai “melnajiem” uzņēmumiem. Tātad VID vajadzētu uzlabot analītisko darbu atšķirot “baltos” uzņēmumus no “pelēkajā zonā” strādājošiem. Galvenais – fokusēties uz prioritātēm. To vidī ir arī tirgotājus interesējošā vēršanās  pret nereģistrētu uzņēmējdarbību.

Inga Koļegova vienmēr sadarbojusies ar nevalstiskajām organizācijām, viņas paveikto atzinīfi novērtējusi arī, piemēran, Vides konsultatīvo padome. “Kopīgi sadarbojoties ar uzņēmēju organizācijām, var labāk izdarīt darbu”, “gribu dzirdēt problēmas un izrunāt to risinājumus ar uzņēmējiem”- tādas Ingas Koļegovas izteiktās atziņas nozares pārstāvji uzsvēra pēc tikšanās.

Tirgotāji pārrunāja ar VID ģenerāldirektora amata kandidāti sasāpējušo kases aparātu reformu, uzsverot nepieciešamību to veikt pakāpeniski, neradot papildus finansiālo slogu godīgiem uzņēmumiem, vienlaikus saglabājot tiesības VIDam uzdot uzņēmējiem ieviest stingrākus ieņēmumu kontroles mehānismus.

Tāpat uzņēmēji pārrunāja nepieciešamību atteikties no netaisnīgā neapliekamā minimuma aprēķina kārtības, kas no vienas puses liedz darbiniekiem uzreiz saņemt visu pienākošos atalgojumu, no otras puses spiež darba devēju palielināt algu. Arō VID tas rada papildus slogu apstrādājot pusmiljonu deklarāciju. Papildus arī apsprieda jautājumu par cīņu ar negodīgiem preču piegādātājiem un nereģistrēto tirdzniecību (galvenokārt t.s. ielu tirdzniecību).

“Ja tev ir viens hektārs biešu, to nevar izravēt uzreiz. Jāsāk ar vienu vagu. Sāc un sapratīsi, kā rīkoties tālāk. Svarīgi nezaudēt cīņas sparu, iespēju cīnīties,” tikšanās laikā teica Inga Koļegova.

 

 

 

 

Papildu informācija:

Henriks Danusēvičs,

LTA prezidents

Tālr. 29548484

danis

Comments are closed.