LATVIJAS SKOLU REITINGS 2019

darbā ar talantīgajiem skolēniem

Vecumnieku vidusskola

 

Apbalvotie skolēni 2010./2011. mācību gadā

SintijaKuzmaatzinībaLatviešu valodas un literatūras valsts olimpiādē
atzinībaVēstures valsts olimpiādē
SindijaBriča2. vietaSkolēnu zinātniskajā konferencē Ķīmijas sekcijā
ZaneGulbe3. vietaSkolēnu zinātniskajā konferencē Mākslas zinātnes sekcijā
AndaDručka3. vietaSkolēnu zinātniskajā konferencē Zemes zinātnes un ekonomiskās ģeogrāfijas sekcijā