LATVIJAS SKOLU REITINGS 2020

darbā ar talantīgajiem skolēniem

Ceļojošā balva “Lielā Pūce” 2008./2009. māc. g.

21.maijā labākajām Latvijas skolām tika pasniegta balva „Lielā Pūce”. Balvu pasniedza izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe un Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs.
Savā uzrunā ministre pateicās skolotājiem un skolēniem par veikto darbu un uzsvēra, ka svarīgi ir nezaudēt optimismu un turpināt svarīgo izglītošanas darbu. Prof. Agnis Andžāns atzīmēja, ka Latvija ir viena no retajām valstīm, kurā Valsts prezidents un Izglītības un zinātnes ministre atbalsta talantīgo skolēnu izglītošanu. Asoc.prof. Andris Broks uzsvēra, ka svarīgi šajā dižķibeles laikā ir apzināties izglītības nozīmi un vēlēja visiem saglabāt entuziasmu.
Ata Kronvalda fonda prezidents informēja par „Lielās Pūces” tradīciju vēsturi, kura tika uzsākta jau pirms Latvijas neatkarības atjaunošanas, kā arī pateicās Rietumu Bankas labdarības fondam, kurš spēj šajā laikā sniegt atbalstu izglītībai. Rietumu Bankas pārstāve Inga Šīna izteica gandarījumu par augsto izglītības līmeni, kuru nodrošina skolas.
Pateicības vārdus un novēlējumus Ata Kronvalda fondam veltīja skolu vadītāji, kuri saņēma balvas: Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas direktors Māris Brasla, Rīgas Franču liceja direktora vietniece izglītības jomā Aija Kļaviņa, Engures vidusskolas direktors Jānis Pūce un Sutru pamatskolas direktors Māris Grigals.
Ceļojošo balvu „Lielā Pūce” pirmo reizi pasniedza 1988./89.m.g. Balvas dibinātāji bija Izglītības ministrija, Jauno zinātnieku un speciālistu padome, jaunatnes firma „Kontakts”. Tai laikā Latvijas virzībai uz suverēnu valsti sevišķi svarīga loma bija uzkrātajam intelektuālajam potenciālam un prasmei to izmatot. Dibinātāji uzskatīja, ka nākamo zinātnieku, speciālistu un menedžeru izveides pamatposms ir skola, tādēļ ir jāstimulē skolotāju darbs ar talantīgiem skolēniem un jānodibina balva, ko pasniegt labākajiem skolu kolektīviem par skolēnu sasniegumiem mācību darbā.
Pēc skolēnu skaita skolas iedala „lielajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir lielāks par 100 un „mazajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir mazāks par 100 skolēniem.
2008./2009. mācību gadā 510 skolēni iesniedza zinātniskos darbus lasījumiem 17 sekcijās, uzvarētāji ir 136 skolēni. Šajā mācību gadā notika 20 valsts olimpiādes ar kopējo dalībnieku skaitu ap 2000. No tiem uzvarētāji ir 527. Atklātajā matemātikas olimpiādē (5.-12.klase) piedalījās 2602 skolēni, no tiem 424 saņēma apbalvojumus.
Celojosa balva_2008_2009.jpg