Latvijas uzņēmēju dalība starptautiskās izstādēs un semināros Ukrainā

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar LIAA ERAF - Ieguldījums tavā nākotnē

Latvijas Tirgotāju asociācija 2014. gada 22.aprīlī noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-14-2076 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Latvijas uzņēmēju dalība starptautiskās izstādēs un semināros Ukrainā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Ieguldījums tavā nākotnē

Lai popularizētu Latvijas ražotāju produktus un paplašinātu eksporta tirgu NVS reģiona valstīs, partnerībā ar Latvijas pārtikas preču ražotājuzņēmumiem LTA piedalījās šādās starptautiskās specializētās konferencēs un semināros:
2013.gada 25.jūlijā konferencē “Tirdzniecības darbinieku diena”, Kijevā

Minētajās starptautiskajās izstādēs un semināros Latvijas Tirgotāju asociācija piedalījās partnerībā ar uzņēmumiem SIA “Bauskas Alus” , Latvijas ““Vācijas kopuzņēmumu “REHO”.

Projekta mērķis: dibināt kontaktus ar Ukrainas uzņēmējiem, lai apgūtu jaunus noieta tirgus un veicinātu Latvijā ražoto pārtikas produktu eksportu uz šīm valstīm. Labāko Latvijas produktu augstā konkurētspēja nodrošinās iespēju eksportēt produkciju uz vairākām valstīm, tādējādi attīstot vietējo ražotāju izaugsmi un veicinot Latvijas ekonomikas augšupeju.

Pamatojoties uz iepriekšēju pieredzi, dalība starptautiskās izstādēs, konferencēs u.c. pasākumos gan tieši (līgumu slēgšana ar ārvalstu partneriem par preču eksportu uz attiecīgo valsti), gan netieši (kontaktu dibināšana, informācijas un pieredzes apmaiņa) veicina Latvijas uzņēmumu atpazīstamību un attiecīgi to produkcijas noietu ārvalstu tirgos.

Projekts veikts sadarbībā ar valsts aģentūru “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” programmas “Ārējo tirgu apgūšana ““ ārējais mārketings” ietvaros.


Latvijas Tirgotāju asociācija 2014. gada 04.augustā noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-14-2307 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta nr. ĀTA/2.3.1.1.1/14/63/007 „Latvijas uzņēmēju dalība starptautiskās izstādēs un semināros Ukrainā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.


Latvijas Tirgotāju asociācija 2014. gada 03.septembrī noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-14-2327 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta nr. ĀTA/2.3.1.1.1/14/64/014 „Latvijas uzņēmēju dalība starptautiskās izstādēs un semināros Ukrainā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.


Latvijas Tirgotāju asociācija 2015. gada 26.augustā noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-15-3146 un Nr. L-ĀTA-15-2839 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projektu nr. ĀTA/2.3.1.1.1/15/76/001 un par projektu nr. ĀTA/2.3.1.1.1/15/73/081 „Latvijas uzņēmēju dalība starptautiskās izstādēs un semināros Ukrainā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.


Latvijas Tirgotāju asociācija 2015. gada 21.decembrī noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-15-3811 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projektu nr. ĀTA/2.3.1.1.1/15/79/159  „Latvijas uzņēmēju dalība starptautiskās izstādēs un semināros Ukrainā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.