Apstiprināts:
Latvijas Tirgotāju asociācijas
27.03.1996. gada padomes sēde.

Latvijas Tirgotāju profesionālās ētikas kodekss

Tirgotāja pienākums ir sekmēt tirdzniecības attīstību valstī, celt tirgotāju labo slavu un stiprināt tirgotāja un pircēja savstarpējo uzticību.
Tirgotāju profesionālas ētikas kodeksa pamatprincipi:

  1. Tirgot tikai likumīgi iegūtu preci.
  2. Pārdot tikai kvalitatīvu preci, informēt par piedāvātās preces īpašībām.
  3. Laipni apkalpot katru pircēju.
  4. Lietišķi un profesionāli izskatīt katru pircēja pretenziju.
  5. Rūpēties par strādājošo darba apstākļiem un labklājību.
  6. Kārtīgi un savlaicīgi maksāt likumā paredzētos nodokļus.
  7. Būt atbildīgam par tirdzniecības politikas veidošanu valstī.