Par kosmētiskā spirta tirdzniecību

Informējam, ka MK 30.07.2020. apstiprināja “Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plānu 2020. – 2022. gadam” (turpmāk – Alkohola plāns), kurā tika iekļauts 1.11. […]

Briest rūgtums nozarē

Latvijas tirgotāju kopiena gaida nozares darbības un atbalsta sakārtošanu atbilstoši drošas tirdzniecības prasībām un godīgas konkurences principiem. Jau trešo mēnesi Latvijas iedzīvotājiem nav pieejamas klātienē nepārtikas […]

Tirdzniecība ir jāatsāk 9.martā

Latvijas tirgotāji pilnībā atbalsta un pievienojas Vācijas tirgotāju aicinājumam par nepārtikas preču mazumtirdzniecības atsākšanu no 8.marta. Tās atsākšanai tirdzniecība ir definējusi 7 pamatprincipus, kas ir līdzīgi […]

Par mazo tirgotāju dzīvotspējas saglabāšanu

  Latvijas Tirgotāju asociācija pastāvīgi sadarbojas ar Operatīvās vadības grupu un valdības ministriem, lai sabalansētu pandēmijas ierobežošanas pasākumus ar tirdzniecības ierobežojumiem. Tā 4.februārī tika uzsākta atsevišķu […]