Latvijas tirgotāju asociācija aicina jauno Saeimu mazināt nelegālās tabakas aprites riskus un pieņemt saprātīgu tirdzniecības regulējumu

Latvijas tirgotāju asociācija (LTA) vērsusies Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā ar alternatīvu likumprojektu, kas aizstātu ilgi diskutētos “Grozījumus Tabakas aprites likumā”, lai novērstu iespējamu un nekontrolētu ēnu ekonomikas pieaugumu nozarē. Tas ļautu arī izvairīties no iespējamām domstarpībām un tiesvedības ar Eiropas Komisiju šo jautājumu kontekstā.

LTA ieskatos iepriekšējā Saeimā apspriestā likumprojekta redakcija, kas paredz aizliegt nikotīna spilventiņu un elektronisko cigarešu apriti Latvijā, pamatojot, ka likumā iekļautajām normām atbilstoši produkti nekur pasaulē netiek ražoti. Šādā redakcijā piedāvātais regulējums visticamāk veicinās kontrabandas, nelegālās un nekontrolētas tabakas produktu apriti.

“Piedaloties minētās komisijas darbā, pārliecinājāmies, ka kopā ar regulatoru un visām ieinteresētajām personām mēs varētu panākt, ka tabakas produktu likumdošana būtu skaidra, nepārprotama un ar pārliecinošu tabakas kaitīgās ietekmes samazinājumu sabiedrībā. Diemžēl šobrīd virzītā likumprojekta redakcija ir pretrunīga un radīs kontrabandas un nelegālās tirdzniecības riskus. Turklāt, iepriekšējo piedāvājumu nevarēs pamatot Eiropas Komisijai, ar kuru būtiski preču aprites ierobežojumi ir jāsaskaņo,“ uzsver LTA prezidents Henriks Danusēvičs.

Tāpat H. Danusevičs norāda, ka normas, kas apstiprinātas likumprojekta 2.lasījumā aizliegtu nikotīna spilventiņu un elektronisko cigarešu apriti Latvijā un atgādina: “Mazumtirdzniecības uzņēmumi savā praksē jau vairāku gadu laikā ir pārliecinājušies, ka pilnīgiem aizliegumiem, kuri varbūt šķietami ir populistiski pievilcīgi, ir pārāk daudz negatīvu seku. Turklāt, acīmredzami, nav cerētā ieguvuma sabiedrības veselībai. Tā sauktie, jaunie tabakas produkti ir legālā pārdošanā citās ES valstīs, tāpēc tos var un vajag stingri ierobežot un aplikt ar nodokli, bet ne pilnībā aizliegt.”

Ņemot vērā minētos riskus, LTA izstrādājusi alternatīvu priekšlikumu likumprojektam sabalansēta regulējuma ieviešanai, kurā akumulēti labākie priekšlikumi no komisijā darba laikā apspriestajām idejām.

“Mēs nevaram izlikties un neredzēt realitāti. Jaunie tabakas produkti iekaro plašu popularitāti, arī jauniešu vidū. Ja šie produkti būs pieejami citās ES valstīs, jaunieši radīs veidus, kā tos iegādāties. Mēs vienmēr esam iestājušies par stingriem ierobežojumiem, kas kalpotu sabiedrības veselības interesēm, bet vienmēr skaidri norādījuši uz pretrunīgiem priekšlikumiem, kas radītu ēnu ekonomikas pieaugumu,” skaidro LTA prezidents.

LTA uzsver, ka alternatīvā likumprojekta būtība paredz saprātīga regulējuma ieviešanu un samērīgus nosacījumus nikotīna daudzumam nikotīna spilventiņos. Tāpēc aicinām Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas deputātus izmantot piedāvātos priekšlikumus Tabakas aprites likuma pilnveidošanai.

Papildus informācija:

Henriks Danusēvičs,

Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents.

Lāsma Reine

Comments are closed.