Turpinās pieteikšanās ikgadējam konkursam “Latvijas Labākais tirgotājs 2021”

Atgādinām, ka turpinās pieteikšanās ikgadējam konkursam “Latvijas Labākais tirgotājs 2021”, kuru tradicionāli rīko Latvijas Tirgotāju asociācija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību.

Konkurss ir demokrātisks bezpeļņas pasākums, kura galvenie mērķi ir panākt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras paaugstināšanu, tirgotāju un krodzinieku profesionalitātes pieaugumu, kā arī popularizēt labākos tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu uzņēmumus un to darbiniekus. Konkurss noris divās kārtās.

Pirmā kārta norisinās līdz 2022. gada 20. martam

Pirmajā kārtā pašvaldības un individuālie uzņēmumi izvirza dalībai, viņuprāt, vispiemērotākos objektus.

      Konkursa dalībnieks var būt jebkurš Latvijas tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu uzņēmums. Vērtēšana notiek atbilstoši konkursa dalībnieku specifikai. Galvenās kritēriju grupas ir apkalpošanas kultūra, iekārtojums, preču klāsts, kārtība un tīrība, speciālie piedāvājumi un informācija.

Otro kārtu organizē Latvijas Tirgotāju asociācija. Tajā piedalās:

  1. novadu un pilsētu konkursu 1. kārtas uzvarētāji;
  2. novadu un pilsētu pašvaldību izvirzītie labākie objekti;
  3. individuāli pieteiktie objekti.

Konkursa dalībnieki iegūst:

  1. a) ekspertu vērtējumu un rekomendācijas;
  2. b) reģiona un valsts mēroga popularizēšanu;
  3. c) diplomu un tiesības izmantot konkursa atribūtiku sava uzņēmuma reklāmās;
  4. d) reklāmu žurnālā „Latvijas Tirgotājs” un LTA mājāslapā.

Aicinām izskatīt nolikumu un sniegt atbildi par dalību konkursā, vai Jūsu pārstāvētais uzņēmums izvirzīs, kādu no objektiem dalībai konkursā?

        Katru gadu ir virkne pašvaldības un individuālie uzņēmēji, kas aktīvi iesaistās konkursa organizēšanā. Aicinām arī Jūs pārņemt šo pozitīvo praksi, kas ļauj labākajiem individuālajiem un reģiona uzņēmumiem pierādīt sevi valsts līmeņa konkursā.

Papildus informācija LTA mājas lapā www.lta.lv, pa tālruni 67297364 vai rakstot uz e -pastu info@lta.lv

Plašāka informācija – Konkursa nolikums un pieteikums meklējams:

Sagatavojusi Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA)

Papildus informācija:

LTA izpilddirektore Lāsma Reine,

Tālr. 26464775

­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________

­­­­­Bruņinieku iela 12-9, Rīga, LV-1001, reģ.Nr. 40008042591

  1. 67297372; e-pasts: info@lta.lv ; www.lta.lv
Lāsma Reine

Comments are closed.