Latvijas Tirgotāju asociācija pārrunāja ar Valsts policiju par tirdzniecības nozares uzraudzību un citiem aktuāliem jautājumiem.

Sanāksmes dalībnieki atzina, ka šīs ir sarežģīts laiks gan Valsts policijas darbiniekiem, gan tirgotājiem. Palielinās zādzību skaits gan no veikaliem, gan no garāmgājējiem. Piemēram, kādam veikalam Balvos nepilngadīgie jaunieši 2021. gadā 29. oktobrī izsita logu, iekļuva veikalā, sabojāja vitrīnu, nozaga alkoholu un cigaretes. Izradās, ka šīs nebija pirmais un, kā izradījās, pēdējais šo jauniešu likumpārkāpums – viņi joprojām atrodas brīvībā un turpina veikt noziegumus. Šī gada 10. janvārī viņi atkārtoti ielauzās tajā pašā veikalā un atkal nozaga alkoholu. Valsts policija skaidro, ka šādos gadījumos ir jārīkojas šādi: ja veikala īpašnieks kriminālprocesā ir atzīts par cietušo, viņam ir tiesības vērsties pie kriminālprocesa virzītāja ar jautājumu, kāda stadijā process atrodas. Ja neizdodas rast atbildes, tad ir tiesības vērsties prokuratūrā. Tikai pēc lietas izskatīšanas tiesā noziedznieki tiek atzīti par vainīgiem un saņem sodu. Diemžēl, līdz tam viņi jūtas neierobežoti un nesodāmi.

Jaunie noteikumi par sejas masku valkāšanu publiskajās vietās stājās spēkā 25. janvārī. Kā zināms, lai efektīvāk ierobežotu Covid-19 omikron paveida aizvien pieaugošo izplatību, turpmāk vietās, kur nepieciešams lietot sejas maskas, būs atļauts lietot tikai medicīniskās maskas vai respiratorus bez vārsta. Šo noteikumu ievērošana pilnībā gulstas uz komersantu pleciem. Valsts policija skaidro, ka, ja veikalā pārbaudes laikā atrodas persona auduma maskā, tas tiks fiksēts kā pārkāpums, kas sliktākajā gadījumā draud pat ar tirdzniecības vietas slēgšanu. Paredzams arī, ka palielināsies izsaukumi no apsardzes darbiniekiem par konfliktiem par sejas masku lietošanu publiskajās vietās. Šobrīd gan pārbaudes veikalos būs, galvenokārt, tikai pēc izsaukumiem, jo arī policisti slimo un galvenā uzmanība jāpievērš policijas pamatfunkcijām – pilsoņu drošībai.

Tirgotāji aicināja visu līmeņu policijas darbiniekus ievērot valsts pārvaldē ieviesto principu “Konsultē vispirms”. “Konsultē vispirms” principa mērķis ir panākt savstarpējo sapratni starp uzņēmējiem un uzraugošajām iestādēm, lai nodrošinātu, ka komersanti un uzņēmēji, pirmkārt, zina un izprot savus pienākumus, un, otrkārt, tos godprātīgi pilda. Savukārt, sodi piemērojami, ja uzņēmēji atkārtoti vai apzināti neievēro likuma prasības.

Attiecībā uz Covid-19 sertifikātu pārbaudi, to veic tīmekļvietnē www.Covid19sertifikats.lv vai lietotnē Covid19Verify, izmantojot sertifikāta QR kodu. Pārbaudot sadarbspējīgo sertifikātu, pārbaudes veicējam redzams personas vārds (vārdi), uzvārds, dzimšanas datums un informācija par attiecīgā sertifikāta atbilstību vai neatbilstību. Pārbaudes laikā iegūtā informācija netiek saglabāta. Verifikācijas iestāde ir Valsts policija un Valsts robežsardze Eiropas Parlamenta un Padomes priekšlikuma regulas par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot personu brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā izpratnē. Ja oficiālajā tīmekļvietnē kļūdaini uzrādās sertifikāta nederīgums (tā šobrīd ir Veselības ministrijas atzīta kļūda attiecībā uz atkārtoto vakcināciju vai balstvakcināciju), tad apsargam jāpārbauda otrajā aplikācijā, kas strādā pareizi. Tā ir tirgotāja atbildība prasīt apsardzes dienestiem veikt pilnīgu pārbaudi. Nevēlēšanās izmantot otro aplikāciju noved pie nevajadzīgiem konfliktiem jau tā Latvijā pārlieku birokratizētā sertifikātu pārbaudes procedūrā. Diemžēl, uz jautājumiem par digitālajiem Covid-19 sertifikātiem nespēj atbildēt arī zvanot pa tālruni 8989, kas ir norādīts tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv.

Lāsma Reine

Comments are closed.