Uzņēmēji uzskata, ka pieeja valsts atbalstam diskriminē mazos uzņēmumus, kuru tirdzniecības nozarē ir ap 90%. Faktiski tas nozīmē, ka tie mazumtirgotāji, kas netirgo pārtiku un citas pirmās nepieciešamības preces, pakļauti iznīcināšanas riskam.

Ministru kabinets 26. oktobrī apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādātas Covid-19 krīzes atbalsta programmas uzņēmumiem, kuru darbība būtiski ierobežota Covid-19 straujās izplatības dēļ. Krīzē cietušajiem komersantiem būs pieejama apgrozāmo līdzekļu granta programma un algu subsīdiju programma daļēji nodarbinātajiem darbiniekiem. Grants apgrozāmajiem līdzekļiem būs 30% no uzņēmuma bruto darba algas, tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kopsummas, par kuru aprēķināti darba algas nodokļi 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī, bet ne vairāk kā 100 000 EUR katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi.

Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktore Ilze Lore 3. novembrī tikšanas laikā ar Latvijas Tirgotāju asociācijas biedriem, skaidroja principus, pēc kuriem valsts plāno piešķirt atbalstu uzņēmumiem. Atbalsts tiks piešķirts tiem darba devējiem, kuru darbiniekiem jau ir sadarbspējīgie sertifikāti vai ir uzsākts/pabeigts vakcinācijas kurss. Atbalsta apmērs būs 50% no vidējas mēneša darba algas no jūlija līdz septembrim, bet ne vairāk par 700 eiro mēnesī.

EM pārstāve arī skaidroja, ka, ja uzņēmums piesakās uz algu subsīdijām saviem darbiniekiem, piešķirtā summa tiks atskaitīta no apgrozāmo līdzekļu granta. Apgrozāmo līdzekļu granta saņemšanai nav prasības par obligāto darbinieku vakcināciju – to varēs saņemt visi uzņēmumi, kuriem ir apgrozījuma kritums par 30%.

LTA atkārtoti un kategoriski piedāvā palielināt atbalsta apmēru Covid-19 krīzē cietušajiem mazākiem (apgrozījums mēnesī ir līdz 20 000 EUR) industrijas strādājošiem uzņēmumiem. Atbalsta apmēram  jābūt  90% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2021. gada jūlijā, augustā un  septembrī, nosākot  apmēra minimumu kā 75 % no uzņēmuma apgrozījuma. Šie uzņēmumi jau iepriekš saņēma nesamērīgi mazu, salīdzinoši ar Covid-19 krīzes laikā ciestiem zaudējumiem, apgrozāmo līdzekļu granta apmēru.

Pārējiem nozares uzņēmumiem  atbalsta apmēram jābūt 60% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2021. gada jūlijā, augustā un  septembrī, nosākot  apmēra minimumu kā 50 % no uzņēmuma apgrozījuma krituma, bet ne vairāk kā 75% no uzņēmumu krituma.

Lāsma Reine

Comments are closed.