Šogad nozares pirmrindniekam atzinības raksti tika pasniegti 7.oktobrī t/c “Akropole” kinoteātrā Star Lounge. Rakstus pasniedza Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusēvičs un līdzpriekšsēdētājs Dainis Domiņš.

Tirgotāju dienas atzīmēšanas ietvaros pasniegti atzinības raksti Latvijas tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu uzņēmumu labākajiem darbiniekiem no sekojošiem uzņēmumiem: AS “Fēnikss” (pārtikas tirdzniecība un ēdināšana, Jūrmala), SIA “Saldumu tirdzniecība” (AS “Laima” veikali), SIA “R.D.A.” (lietotu preču tirdzniecība), VSIA  Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, SIA IMIga (ēdinātāji), AS “Liepājas patērētāju biedrība” (pārtikas veikali ar “TOP” zīmolu), SIA “TZMO Latvija” (higiēnas preču “Bella” u.c. izplatītājs).

“Šodien, kad tika atvērti lielveikali “Lidl”, gribu uzsvērt, ka mums kā ministrijai, kā valstij, ir svarīgs katrs mazais veikals, it sevišķi reģionos, jo mēs redzam to pienesumu, ko dod tie mazie veikali. Mēs šodien sakām īpašu paldies tiem uzņēmējiem, kam pieder mazie veikali, kas mēģina tos uzturēt un pilnveidot. Mēs redzam, ka ar katru gadu šis pakalpojums kļūst arvien kvalitatīvāks, arvien patīkamāk ir ieiet šajos veikalos un mēs saredzam lielo potenciālu. Paldies tirgotājiem, paldies uzņēmējiem, paldies Danusēviča kungam, kas palīdz šo jomu attīstīt!”, – savā uzrunā klātesošiem teica Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts.

Viena no atzinības raksta saņēmējām, Līga Apsīte SIA “IMlga” kafejnīcas “Panna” vadītāja, tirdzniecības jomu izvēlējusies kopš skolas laikiem un viņai joprojām ir interesanti strādāt, jo vienmēr var mācīties kaut ko jaunu un piedāvāt patērētājiem labu produkciju. Uzņēmumā viņa strādā jau 9 gadus: viņu piesaista labs kolektīvs un labs darba devējs. “Nekad nav garlaicīgi! Vienmēr var kaut ko jaunu izdomāt un rodas jaunas ražošanas idejas!”.

“Tā ir stabila kompānija, ir drošības sajuta un pārliecība par rītdienu”, – saka cita šīs dienas laureāte, Santa Gūtmane, SIA “Saldumu tirdzniecība” veikalu vadītāja, kura uzņēmumā strādā jau divus gadus. Iepriekš strādājusi ar saldumiem nesaistītā jomā un visu nācās iemācīties no nulles, bet viņa ar to veiksmīgi tikusi galā un tagad vada četrus veikalus. Arī vadība uzskata Santu par ļoti vērtīgu darbinieku ar lielu potenciālu nākotnē.

Anita Krūziņa-Liepa 14 gadu laikā, kopš strādā par skolotāju VSIA “Rīgas Tūrisma un radošas industrijas tehnikums”, ir palaidusi dzīvē vairākus simtus apmācītus tirdzniecības darbiniekus, tāpēc arī pelnīti saņēma atzinības rakstu un pateicības vārdus. Viņa arī pati savu karjeru tirdzniecībā – sākuma strādāja par pārdēvēju, vēlāk kļuva par veikala vadītāju. Tad nāca piedāvājums dalīties savā profesionālajā pieredzē ar studentiem un viņa to pieņēma. Savā darbā viņa visvairāk patīkot iedvesmot jauniešus, patīkami, ka ir arī atdeve no viņiem: “Īpaši 4.kursā, kad viņiem ir kvalifikācijas eksāmeni, jaunieši sāk strādāt un par viņiem ir labas atsauksmes uzņēmumus. Tad tu saproti, ka tavs darbs ir atmaksājās!”.

Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) kopš 2006.gada iedibinājusi tradīciju atzīmēt Tirgotāju dienu, kurā, cita starpā, piešķir Latvijas tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu uzņēmumu labākajiem darbiniekiem nozares apbalvojumus. Tradicionāli Tirgotāju dienu atzīmē oktobra otrajā nedēļā, šogad šajā dienā tika arī atvērti pirmie 15 Lidl veikali Latvijā.

Tirdzniecība ir lielākā tautsaimniecības nozare, tajā strādā 20% no valstī nodarbināto skaita un 80% iedzīvotāju ik dienas īsāku vai ilgāku laiku apmeklē tirdzniecības nozares uzņēmumos, lai iepirktos vai saņemtu pakalpojumus. Tirdzniecība ir pirmās darba vietas iespēja visiem, tāpat iespēja studējošiem nopelnīt papildus  iztikas līdzekļus, kā arī pieejamas darba vietas pirms pensijas vecuma cilvēkiem. Diemžēl, neskatoties uz to, ka nozare ir lielākā valstī un dažādu profesiju dienas ir iezīmētas kalendārā ar desmit reizes mazāku nodarbināto skaitu profesijā, līdz šim Saeima un valdība izvairījusies no Tirgotāju dienas atzīšanas.

Pilns apbalvoto darbinieku saraksts:

 1. Anita Krūziņa-Liepa VSIA  Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums
 2. Anžela Prauliņa TZMO Latvija SIA
 3. Dmitrijs Zimants Akciju sabiedrība LPB
 4. Egita Priedniece Akciju sabiedrība LPB
 5. Ieva Mīlberga Akciju sabiedrība LPB
 6. Inese Smokro SIA R.D.A.
 7. Līga Apsīte SIA IMIga
 8. Modrīte Vaškevičute SIA IMIga
 9. Santa Gūtmane SIA Saldumu Tirdzniecība (Laima veikali)
 10. Sanita Kluce Akciju sabiedrība LPB
 11.  Solvita Saulīte Akciju sabiedrība LPB
 12.  Oksana Bogdanova  A/S “Fēnikss”
Lāsma Reine

Comments are closed.