Šī brīža aktualitātes – Salmonella gaļā,

nepamatotas epidemioloģiskās prasības pārtikas realizācijā

un higiēnas normatīvu ievērošana depozīta punktu izveidē

          Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA), atzīmējot Pasaules pārtikas nekaitīguma dienu, kuras tēma ir “Droša pārtika šodien – veselīgai rītdienai”, rīkoja ikgadējo tirdzniecības uzņēmumu pārtikas kvalitātes speciālistu tikšanos ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD).

PVD pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Tatjana Marčenkova aicināja gan tirgotājus un ēdinātājus, gan patērētājus pievērst uzmanību gaļas kvalitātei un pietiekošai tās termiskai apstrādei. Šobrīd bieži konstatē Salmonellu vistas un tītara gaļā: PVD monitoringa programmas ietvaros ņemtajos mājputnu gaļas paraugos šogad ir konstatēti 9 gadījumi un saņemti 11 Ātrās brīdināšanas sistēmas ziņojumi, kad Polijas un Lietuvas izcelsmes vistas un tītara gaļā konstatēta Salmonella. Pēdējā laikā pastiprināti ņemam paraugus tirdzniecības vietās, pārbaudām un atrodam arvien jaunus gadījumus. Jāteic, ka šovasar vairākās ES valstīs konstatēti salmonelozes uzliesmojumi,” saka T. Marčenkova, brīdinot arī patērētājus, ka aktīvā šašliku cepšanas sezonā ir būtiski iegādāto gaļu pagatavot atbilstošā temperatūrā un gatavošanas laikā.  Tāpat ir būtiski ievērot elementāru tīrību, un šī ir katra ēdiena pakalpojumu sniedzēja, mazumtirgotāja atbildība. Uzņēmējiem jāinformē dienests par paškontroles ietvaros laboratoriski gaļas paraugos atklātas salmonellas.

          Problēmas ar gaļas kvalitāti veidojas tāpēc, ka Eiropas tirgū trūkst vistas un tītara gaļas, saimniecības nejaudā izaudzēt pietiekamā daudzumā putnus. Lai mazinātu saslimšanas riskus vadošie pārtikas tirgotāji veic pastiprinātu un rūpīgu gaļas kvalitātes pārbaudi sava rēķina un vasaras periodā ierobežo saldētas gaļas pārdošanu.

         Runājot par Covid-19 ierobežošanas pasākumiem, sniedzot ēdināšanas pakalpojumu vai tirgojot nefasētu pārtiku, kas gatava tūlītējam patēriņam, uzņēmējus satrauc milzīgais vienreiz lietojamais iepakojums, kas tiek tērēts iepakojot katru bulciņu, katru ēdiena porciju. Eiropas Komisija jau pirms gada apstiprināja, ka ar pārtiku Covid – 19 nevar tikt nodots tālāk, un nav zinātniska pamatojuma Latvijā noteiktajam aizliegumam pārdot atsevišķas grupas pārtikas produktus neiepakotus, bet katrs produkts ir jāturpina fasēt atsevišķi, piemēram, dārzeņi, bulciņas. Šis jautājums ir aktuāls tirgotājiem, jo uz katra šāda iefasēta produkta viņiem ir jānorāda informācija patērētajiem: alergēnus, neto daudzumu, nosaukumu, minimālo derīguma termiņu un pat izcelsmes valsti, ja tie ir augļi vai dārzeņi.

COVID laikā svarīgas ir gan higiēnas prasību, gan personas veselības stāvokļa uzraudzība. PVD saņem daudz sūdzību, piemēram, ka personāls veikalos nestrādā ar cimdiem, vienlaikus nekur nav teikts, ka jābūt visiem cimdos. Dezinfekcijas līdzekļus, tāpat kā visu pārējo ķīmiju, vajag lietot ar mēru. Jāatceras, ka regulārai roku higiēna pietiekams ir silts ūdens, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļi vai ar mēru vai nepieciešamības gadījumā roku dezinfekcijas līdzekļi (ar vismaz 70 % etanola) vai citi adekvātie dezinfekcijas līdzekļi. Diemžēl Veselības ministrija pasīvi veic šo skaidrojošo darbu, lai novērstu ādas kairinājumus un no tā izrietošas slimības,

          Cita problēma ir higiēnas prasību ievērošana jaunveidojamās taras pieņemšanas vietās Latvijā: “Galvenais un svarīgākais, ko varam sacīt tirgotājiem – personālam būs jāievēro laba higiēnas prakse. Var stāvēt automāts, kas pieņems tukšo taru, bet tam jāatrodas pietiekamā attālumā no pārtikas sadales vietas vai pārtikas produktu plauktiem. Taras nodošanas automātam vai speciālajiem maisiem jābūt ierīkotiem drošā un attālā vietā. Rekomendētais attālums nav konkrēti nekur noteikts, bet es teiktu, ka tie vismaz pieci vai seši metri vienam taras pieņemšanas punktam, lai nesaskaras plūsmas ar pārtikas novietnēm,” uzskata PVD atbildīgie darbinieki. Tāpat personālam, kas apkalpos vai pieņems taru, ir jābūt iespējai nomazgāt rokas, ir jābūt speciālam aizsargtērpam, jo ir skaidrs, no kurienes visbiežāk nāk šādas nododamās pudeles. Šobrīd depozīta operators ignorē higiēnas prasību ievērošanas nepieciešamību, neparedzot sanitāro zonu izveidošanu ap taromātiem vai manuālās pieņemšanas vietām.

Lāsma Reine

Comments are closed.