Ekonomikas ministrija (turpmāk tekstā – Ministrija) jau ilgstoši vairs nerīkojas nozares interesēs, bet virza Ministrijas ierēdņu patvaļīgas aktivitātes, kas netiek ne tikai skaņotas ar nozari, bet pat tiek virzītas pretēji nozares viedoklim. Tā bija, piemēram, ar 25m2 vienam pircējam, kas ir pilnīgi pretēji Eiiropas Savienības praksei, kur notiekti 10-20m2 atkarībā no veikala izmēra. Līdzīgi ir ar no konkurences viedokļa negodīgo un no epidemioloģiskā veidokļa nekaitīgo aizliegumu strādāt veikaliem, kuru nelaime ir atrasties vienā būvkonstrukcijā ar lieliem tirdzniecības centriem, bet ir norobežoti no tirdzniecības centra iekštelpām un ir ar atsevišķu ieeju. Šādu objektu skaits Latvijā ir 6-10, taču ierobežojumi būtiski izjauc līdzsvaru būvmateriālu un saimniecības preču tirgotāju starpā.

         Ekonomikas ministrijai un Valsts kancelejai attiecīgs priekšlikums iesniegts jau š.g. 31.martā. Diemžēl, Ministrija (Zaiga Liepiņa) ignorē šā priekšlikuma appriešanu pēc būtības, Valsts kancelejas Operatīvās vadības grupa apsprieda priekšlikumu un nesaskatīja būtiskus riskus šo veikalu darbībai. Virzītājam jābūt Ministrijai, kura nevēlas to darīt. Šāda atsevišķu ierēdņu rīcība ir nosodāma un, domājams, jaunais Ekonomikas ministrs ieviesīs kārtību, vadoties pēc citiem Ministrijas labās prakses piemēriem – teicami sagatavotam priekšlikumam (Dace Butāne) ēdināšanas nozares pakāpeniskai atvēršanai, kuru atbalstīja visas viesmīlības nozares biedrības, ieskaitot LTA.

Lāsma Reine

Comments are closed.