Pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā četras pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus (taču ne vairāk kā 10 personas kopā), ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām;

Tiek nodrošināts vismaz divu metru attālums starp pie dažādiem galdiņiem sēdošajām personām, ja starp galdiņiem nav izveidota norobežojoša siena;”.

Galda piederumus, trauku komplektus un salvetes katram apmeklētājam izsniedz individuāli;

Pēc katras ēdienreizes (katra apmeklētāja) galdiņus dezinficē;

Sabiedriskās ēdināšanas vietas darbu klātienē ārtelpās uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 21.00. Sabiedriskās ēdināšanas vietas pēc plkst. 21.00 drīkst izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai;

Ir noteikta atbildīgā persona, kas organizē šajos noteikumos noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma vietā. Šī persona:

Atrodas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā tā darbības laikā;

Pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma vietā;

Objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā esošo apmeklētāju skaitu.

Lai saglabātu arī turpmāku terašu darbību, nepieciešams, lai visi pareizi ievēro noteikumus, uz kuru pamata valdība ir ļāvusi atsākt āra terašu darbību.

Lai iegūtu plašāku informāciju, aicinām sazināties:

e.: info@lta.lv vai rakstot whats upp: 26464775 (Lāsma Reine)

Papildus informāciju meklējiet: FB lapa: Latvijas Tirgotāju asociācija

Lāsma Reine

Comments are closed.