Tikko valdībā pieņemts lēmums, kas ienes būtiskas izmaiņas tirdzniecībā. Ar 7.aprīli būs atļauta visa veida preču tirdzniecība ārpus tirdzniecības centriem (turpmāk – TC), kuru izmērs pārsniedz 7000m2. Šiem TC izmaksās pieklājīgu kompensāciju un tajos atļaus strādāt tikai atsevišķiem veikaliem, tai skaitā pārtikai. Nozare ir pateicīga par tirdzniecības atvēršanu kopumā, tomēr rodas daudzi jautājumi.

               Pirmkārt, kāpēc tagad aizliegts strādāt mazajiem veikaliem, kas ir izvietoti tirdzniecības centros. Otrkārt, kāpēc aizliegts TC pārdot tabakas preces, kuras nedrīkst pārdot attālināti un tātad tās nebūs pieejamas legālā tirgū. Treškārt, kāpēc atklātos tirgos uz pusi jāsamazina tirdzniecības vietu skaits pret pašreiz esošo.

              Tirgotāju asociācija uzsver, ka vēl arvien nav ieviesta ekspertu diskusija pirms lēmumu pieņemšanas. Šodienas lēmumus gatavojot, ar ekonomikas ekspertiem, ko piesaistīja Valsts kanceleja, tika apspriesti tikai  vispārēji makroekonomiski jautājumi, neapspriežot nozares uzņēmumu ilgstpējas iespējas un lēmumu ietekmi uz mazo un vidējo uzņēmēju nozarē, kā arī “naudas eksporta” attālinātos iepirkumos ietekmi uz mazumtirdzniecības ieņēmumiem iekšzemē. Arī Ekonomikas ministrija, apspriežot reformas projektu, vadījās pēc uzskata, ka tā ir valdības nostāja un nedrīkst mainīt priekšlikumus. Vienlaikus solīja apspriešanu rīkot Operatīvās vadības grupā, kur to neizdarīja. Gala rezultātā arī valdība nerisināja (un pareizi) šos jautājumus, jo tie jāizdiskutē iepriekš. Taču risinājumu, kā nodrošināt ekspertu un nozaru viedokļu uzklausīšanu un loģisko risinājumu pieņemšanu, valdībai gan jānosaka.

Lāsma Reine

Comments are closed.