Latvijas Tirgotāju asociācija pastāvīgi sadarbojas ar Operatīvās vadības grupu un valdības ministriem, lai sabalansētu pandēmijas ierobežošanas pasākumus ar tirdzniecības ierobežojumiem. Tā 4.februārī tika uzsākta atsevišķu preču izņemšana no aizliegto pārdošanai preču saraksta, konkrēti, pēc iesnieguma Satversmes tiesā, atļauts pārdot grāmatas. Vienlaikus līdz šim vadība nav uzdevusi Ekonomikas ministrijai n ovērst nepilnības atļauto preču skaidrojumā , likvidējot sarakstus, kas balstās uz muitas klasifikatoriem (SITC), bet balstīties uz tirgzinībā piemēroto nepārtikas preču klasifikatoru (izveidots uz Briseles 1913.gada nomenklatūras pamata), pieejams arī Izglītības un zinātnes ministrijas attiecīgos atļautos mācību līdzekļos, piemēram, mācību līdzeklī “Tirgzinības pamati”. Tādējādi virkne higiēnas preču ir dažādos sarakstos: atļautajā un neatļautajā.

              Vienlaikus, balstoties uz Ekonomikas ministrijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) 2021.gada 2.februārī iesniegtajiem priekšlikumiem, valdība ieviesa negodīgu konkurenci tirdzniecībā, aizliedzot pārdot preces mazajiem specializētajiem tirgotājiem, turpretī atļaujot tās tirgot pārtikas lielveikalos un dižveikalos. Tāpat tika apstiprināts, pretēji nozares viedoklim), nepamatoti augsts normatīvs platībai vienam apmeklētājam – 25m2, kas noveda pie būtiskām neērtībām apmeklētājiem mazākos veikalos un aptiekās, kā arī rada problēmas ar 1.martu atvērtām frizētavām.

            Šīsnedēļas sākumā tika panākta vienošanās ar valdības ministriem, ka ar 1.martu tiktu atvērti mazie nepārtikas veikali un novērstas privilēģijas starptautiskajiem tirgotājiem un atjaunota godīga konkurence ar vietējiem tirgotājiem. Tas atbilstu Vispasaules Veselības organizācijas rekomendācijām par sabalansētu veselības aizsardzību un ekonomikas dzīvotspēju, Eiropas Savienības nostādnēm par MVU atbalstu un ESAO rekomendācijai par valdību speciālas uzmanības pievēršanu mazo uzņēmumu dzīvotspējai COVID apstākļos.

            Diemžēl, šodienas Ekonomikas ministrijas projektā grozījumiem tirdzniecības ierobežojumos piedāvāts pagarināt mazo tirgotāju agoniju. Latvijas Tirgotāju asociācija uzskata, ka jāpieņem lēmums par paātrinātu nepārtikas tirdzniecības atjaunošanu mazajos veikalos (līdz 300m2). Atgādinām, ka šāds aizliegums ir ilgstošs un pieņemts nelabvēlīgā nozarei brīdī – ar 18.decembri, kad nozarē bija izveidoti lieli preču krājumi svētku iepirkumiem. Veikali slēgti jau trešo mēnesi, slēgto veikalu uzņēmējiem atbalsts ir nepietiekošs un perspektīvas atsākt darbu ir nesaprotamas.

            Uzskatām, ka tirdzniecība ir epidemioloģiski droša gan kā iepirkšanās, gan kā darba vietas. Veikalos nav gadījumu par pircēju saslimšanu, darbinieku saslimstība nepārsniedz vidējo sabiedrībā. Mūsuprāt, pareizs ir valdības lēmums pievērst lielāku uzmanību drošai braukšanai sabiedriskā transportā, kur uzturēšanās laiks klientam ir 3 reizes ilgāks par veikalu un 50 reizes mazāka platība uz vienu cilvēku kā tirdzniecības uzņēmumā. Drošai ekonomikai jāstrādā, lai mazinātu valsts parāda pieaugumu un ietaupītos līdzekļus novirzītu veselība nozares stiprināšanai. Atļaujot strādāt diskriminētajiem veikaliem, valsts budžetā ietaupītos vairāk kā 30 miljoni eiro mēnesī.

        Priekšlikums atcelt preču grupu ierobežojumus iepriekš minētajās tirdzniecības vietās ir pamatojams ar nepieciešamību:

  • mazināt Covid-19 infekcijas izplatības risku tirdzniecības vietās, veicinot plašāku droša iepirkšanās modeļa ieviešanu tirdzniecības nozarē un izkliedējot apmeklētāju plūsmu pa vairākām tirdzniecības vietām;
  • nodrošināt sabiedrību ar ikdienas sadzīvei nepieciešamām precēm visā Latvijas teritorijā,;
  • nodrošinot iespēju atsākt saimniecisko darbību daļai mazo un vidējo tirdzniecības nozares dalībnieku, tādējādi mazinot uzņēmumu maksātnespējas iestāšanās risku un veicinot godīgāku konkurenci tirdzniecības nozarē.
Lāsma Reine

Comments are closed.