Latvijas Tirgotāju asociācija šodien iepazīstina virkni amatpersonu un iestāžu (Valsts prezidentu, Ministru prezidentu, ministrus un valsts sekretārus, Konkurences padomi, Tiesībsargu) ar  reģionālo un mazo vidējo tirgotāju grupas vēstuli (pielikumā), kuru atbalsta LTA valde un padome.

             Šodien OVG sēdē un otrdien Ministru kabineta sēdē plānots diskutēt par pārējo (nepārtikas) tirdzniecības vietu atvēršanu, pilnībā attsakoties no preču sarakstiem. LTA aicina šādu lēmumu pieņemt nekavējoties un tāpēc aicina iepriekšminētās amatpersonas iepazīties ar tirgotāju situāciju, galvenokārt, reģionos. Mūsuprāt, laiks iedziļināties nozares situācijā un steidzami rīkoties, lai glābtu nozares uzņēmumus.

              Atgādinām, ka kopējais nozares devums tautsaimniecībā un nodokļu ieņēmumos sastāda 37% budžeta, uz 2021.gada 1.janvāri nozarē vēl darbojās 34.209 uzņēmumi. Nepārdomātie un nesabalansētie, pārlieki drastiskie lēmumi noveda pie būtiska apgrozījuma krituma: 2020.gadā kopumā par 2% ar negatīvu krituma tendenci (2020.gada decembrī -6%, bet nepārtikas veikalos -42%). Konkurences padome norāda, ka šādi ierobežojumi novedīs pie mazo un vidējo uzņēmumu maksātnespējas un būtiski apdraud uzņēmumu attīstības iespējas Latvijā pretstatā starptautiskiem tirgotājiem, kuriem ir pietiekoši resursi ierobežojumu radīto zaudējumu akumulēšanai.

            Tirdzniecības nozares darbība klātienē apturēta no 2020.gada 19. decembra, no 2021.gada 8.februāra atļauta jebkuru nepārtikas preču tirdzniecība pārtikas veikalos. Tā rezultātā nozarē:

1) izkropļota konkurence (pārtikas tirgotāji drīkst tirgot visu, specializētie – neko) un lielākās daļas tirdzniecības uzņēmumu diskriminācija,

2) Neloģisks un ar argumentiem nepamatots administratīvs slogs (piemēram, 25m2 vienam pircējam, tirgotājam nevajadzīgu tehnisko iekārtu uzstādīšana, policejiska kontrole),

3) Nesabalansēta atbalsta sistēma (labi dīkstāves pabalsti strādājošiem, nepietiekošs un novēlots atbalsts uzņēmējam telpu uzturēšanas izmaksu segšanai, preču krājumu nomaiņai, attālinātās tirdzniecības tehniskai attīstībai)

4) Sagrauta tirdzniecības infrastruktūra (loģistikas ķēdes, specializētie pakalpojumi),

5) Vietējo ražotāju preču īpatsvara kritums pārdošanā.

          Latvijas Tirgotāju asociācija vairākkārt iesniegusi valdībā priekšlikumus pakāpeniskai nepārtikas preču tirdzniecības atvēršanai, saglabājot tirdzniecības ierobežojumus laikā un nosakot tirdzniecības platību vienam apmeklētājam proporcionāli Eiropas savienības dalībvalstu praksei (15m2 mazajiem, 20m2 pārējiem). Diemžēl nozares priekšlikumi netika un netiek pārrunāti ar tirdzniecības nozares profesionālām organizācijām, atbildes uz priekšlikumiem tiek sniegtas novēloti (uz 2021.gada 6.janvāra priekšlikumiem valdībai – 26.janvārī, uz 3.februāra – vēl nav). Atbildes nav pēc būtības, bet aprakstot kur priekšlikumi noraidīti un bez pamatojuma un piedalīšanās apspriešanā.

              Tāpēc aicinām mainīt valdības attieksmi un tirdzniecības nozares regulējumā rīkoties atbilstoši ESAO (OECD) 2021.gada 10.februāra rekomendācijām par MVU politiku COVID-19 krīzes laikā, kurās uzsvērts: “Lai veiksmīgi izkļūtu no krīzes, ļoti svarīgi, lai mazās uzņēmējdarbības nozarē strādājošiem tiktu pievērsta maksimāla valdības uzmanība.”

Lāsma Reine

Comments are closed.