Latvijas Tirgotāju asociācija apsveic Operatīvās vadības grupas (vadītājs Jānis Citskovskis) priekšlikumu valdībai atvērt grāmatnīcas un noņemt sortimenta ierobežojumus jauktajos veikalos (higiēnas un pārtikas). Diemžēl, vēl nav panākta labvēlība bērniem un augiem (precēm bērniem un dārzkopībai). Iespējams, šo preču tirgotājiem – tāpat kā grāmatu tirgotājiem – jāsniedz pieteikums Satversmes tiesai. Grāmatu tīkls “Zvaigzne” (Vija Kilbloka) iesniedza to pagājušo piektdien ar advokāta Jura Baloža atbalstu. Uzskatām, ka šis pirmais solis jāsper nekavējoties – grāmatu aizliegums un sortimenta ierobežojumi jānoņem – nākamajā dienā pēc valdības sēdes. Savukārt, pārējie preču ierobežojumi noņemami pēc iespējas tuvākās dienās un nedēļās.

              Pāris piemēru no ES dalībvalstīm. Francijā, Igaunijā, Lietuvā, Luksemburgā, Polijā brīva tirdzniecība, ierobežojums 10m2 uz 1 pircēju. Saslimstība: Francijā – 4,77%, Igaunijā – 3,35%, Lietuvā – 6,55%, Luksemburgā – 8,26%, Polijā – 3,99%/ Latvijā saslimstība uz šodienu – 3,45%, platības ierobežojums uz 1 pircēju divreiz lielāks.

           Atgādināsim, ka šos preču tirdzniecības sakārtošanā nekādā gadījumā nav jāsaista ar vēl drakoniskākām prasībām tirdzniecībā , kā piemēram, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā apspriestām papildus prasībām ogļskābās gāzes koncentrācijas mērīšanai, atļauto apmeklētāju skaita samazināšanai, obligātai regulārai personāla testēšanai (viena cilvēka tests maksā 50 eiro), pastāvīgai atbildīgā par epidemioloģisko drošību dežūrai katrā tirdzniecības objektā.

              LTA veiktā aptauja uzrāda, ka tikai 12% iedzīvotāju katru dienu apmeklē veikalus, savukārt, pēc aizliegtām pirmās nepieciešamības precēm aizlieguma atcelšanas dienā dosies tikai 10% aptaujāto, iepretīm 50% nesteigsies. Tas nozīmē, ka veikalos nebūs drūzmēšanās aizlieguma atcelšanas dienā. Pie tam apmeklējuma laiks ir vienmērīgi sadalīts: no rīta dosies 14% pircēju, savukārt, dienas vidū, darbdienas beigās un vakarā – vienmērīgs sadalījums – pa 22%. Neapstiprinās arī valdības pārstāvju teiktais par ilgo uzturēšanos veikalā – 40% veikalā pavada mazāk par 15 minūtēm, 55% – 16-30 minūtes un tikai 5% vairāk par pusstundu. Veikalu uzskata par drošu vietu 85% pircēju , par nedrošu – 11%, 4% ir neapmierināti ar citu pircēju distances neievērošanu vai baidās no aizrādījumiem vai sodiem. Liela daļa komentāros atzīmē, ka jūtas nedroši sabiedriskajā transportā, kurā desmit reizes sliktākos apstākļos kā veikalā pavada vidēji 45 minūtes.

              Balstoties uz situācijas izvērtējumu tirdzniecības objektos, iedzīvotāju aptauju un ES dalībvalstu pieredzi, kā arī labvēlīgākas epidemioloģiskās situācijas Latvijā pret atļautās tirdzniecības valstīm, Latvijas Tirgotāju asociācija atkārtoti aicina valdību sākt atcelt preču tirdzniecības ierobežojumus darba dienās jau šonedēļ un neizvirzīt nekādas papildus tehniskās prasības nozarei.

Lāsma Reine

Comments are closed.