6. jūnijs – LTA biedru sapulce

7. jūnijs – tikšanās ar ekonomikas ministrijas pārstāvjiem (galvenie temati –
konkurences dialogs; darba spēks; slimības naudas; atbalsts MVU nozarē)

18. jūnijs – tikšanās ar PTAC (galvenie temati – cenu uzraudzība)

27. jūnijs – LTA atkārtotā biedru sapulce

9. jūlijs – Nozīmīgo Tirgotāju lietišķās pusdienas

10. jūlijs – LTA sapulce par depozīta sistēmu Latvijas Valsts Mežos

11. jūlijs – LTA-VID sapulce (galvenie temati – VID prezentācija par situāciju tirdzniecības nozarē un tirdzniecības uzraudzības aktualitātēm; biedru sagatavoto jautājumu izskatīšana)

Gatis Štolcers

Comments are closed.