Latvijas Platforma attīstības sadarbībai ir izstrādājusi speciālu mājas lapas sadaļu par humānās palīdzības projektiem. Tajā var atrast informāciju gan par organizāciju, gan brīvprātīgo iespējām. Par humānās palīdzības projektu brīvprātīgo var kļūt jebkura persona – vecumam un profesijai nav ierobežojumi, vajadzīgi dažādu jomu speciālisti.

Mājas lapā atrodamas tematiskās prezentācijas, pieredzes stāsti un citi resursi.

Meklē informāciju → www.lapas.lv 
Projektu “More and Better EUAid Volunteers” finansē Eiropas Komisija un Ārlietu ministrija.

Gatis Štolcers

Comments are closed.