Kopš 5.jūlija, kad Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija uzdeva Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomei (LOSP) organizēt un vadīt priekšlikumu izstrādi ēnu ekonomikas mazināšanai, Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) ir aktīvi piedalījusies priekšlikumu izstrādē, kas ļautu mazināt ēnu ekonomiku un palīdzētu sakārtot tirdzniecības nozari.

Piemēram, 5.oktobra Pārtikas nozares padomē, ko vada zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, LTA Pārtikas nozares padomi informēja, ka vairāku gadu garumā asociāciju satrauc situācija saistībā ar izplatītajiem pārkāpumiem ielu tirdzniecībā (tirgo nezināmas izcelsmes produktus, netiek norādīta pārdevēju identifikācijas dati, tirdzniecība notiek antisanitāros apstākļos u.c.). Tādēļ tas ir jautājums ne tikai par negodīgu konkurenci, bet arī par patērētāju tiesībām un par valstij neiekasētiem nodokļiem. Lai uzlabotu esošo situāciju, LTA piedāvāja veikt grozījumus Ministru Kabineta 12.05.2010. “Noteikumos par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” Nr.440, uzliekot par pienākumu pašvaldībām kontrolēt izdotajās tirdzniecības atļaujās minēto nosacījumu izpildi, kā arī paredzēt pienākumu pašvaldībai informēt Valsts Ieņēmumu dienestu par tirdzniecības dalībniekiem, kuriem ir izsniegtas tirdzniecības atļaujas (iekļaušanai VID datu bāzē).

Pārtikas nozares padome nolēma Latvijas Tirgotāju asociācijas identificētos problēmjautājumus ielu tirdzniecībā virzīt izskatīšanai Ekonomikas ministrijas organizētajā darba grupā, kurā pārskata ielu tirdzniecības un tirgu organizēšanas kārtību.

Ekonomikas ministrijas darba grupa sanāca 7.oktobrī, un šajā darba grupā akceptu guva Latvijas Tirgotāju asociācijas priekšlikums, ka pašvaldībai par katru izdoto ielu tirdzniecības atļauju būtu jāinformē VID, un arī klātesošā VID pārstāve atbalstīja šo priekšlikumu. Vēl vairāk, arī Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāve lūdza, lai pašvaldības par to informētu PVD, un darba grupā visi to atbalstīja. Tomēr Ekonomikas ministrijas darba grupas vadītāja Iekšējā tirgus departamenta direktora vietnieka Intara Eglīša sagatavotajā MK 440.noteikumu grozījumu projektā ielu tirdzniecības jautājumi pagaidām ir apieti vispār.

23.novembra LTA Padomes sēdē, kurā par ēnu ekonomikas mazināšanas pasākumiem uzstājās arī LOSP izpilddirektors Guntis Vilnītis, LTA Padome pieņēma lēmumu, ka MK noteikumi jāpapildina ar normu, ka pašvaldība informē par izsniegtajām ielu tirdzniecības atļaujām gan VID, gan PVD, kā arī noteikumos jāparedz, ka kontrolēt, vai ielu tirdzniecība norisinās atbilstoši izsniegtajām atļaujām, būtu pašvaldības policijas pienākums.

Nākamā Ekonomikas ministrijas darba grupa sanāks 5.decembrī. Tas sakrīt ar termiņu, kad Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija uzdeva Ekonomikas ministrijai iesniegt darba grupas apkopotos un izstrādātos priekšlikumus MK 440.noteikumu grozīšanai. Savukārt februāra sākumā LOSP būs jāziņo Saeimas Tautsaimniecības komisijai par ēnu ekonomikas mazināšanas priekšlikumu tālāku virzību.

 

Jānis Tomels

Latvijas Tirgotāju asociācijas

stratēģiskās komunikācijas direktors

 

danis

Comments are closed.