Latvijas Tirgotāju asociācija aicina pieteikt dalību “Kasieru čempionātam 2024”!

Aicinām pieteikties tirdzniecības uzņēmumu pārdevējus, pārdevējus – kasierus vai kasieru komandas 3 dalībnieku sastāvā un/vai individuālus dalībniekus. Pieteikšanās atvērta līdz 2024.gada 15.aprīlim!
Pieteikšanās kārtība: Jāaizpilda dalībnieka anketa un jānosūta uz e-pastu: info@lta.lv līdz 2024.gada 15.aprīlim.

Kontaktinformācija:
LTA birojs: Bruņinieku 12-9, Rīga, LV 1001; tel.67297372; e-pasts: info@lta.lv

LTA aktualitātes

LATVIJAS TIRGOTĀJU ASOCIĀCIJA – LIELAKAIS NODOKĻU MAKSĀTĀJS LATVIJĀ
Apkopojot informāciju par LTA biedriem, VID vadība uzsvēra, ka izzvetējot, skaidri redzams, ka situācija ir daudz labāka tiem uzņēmumiem, kas ir asociācijas biedri, nekā tiem, kas nekur nepiedalās. LTA biedru iesniegtajos darba devēja ziņojumos norādīto darba ņēmēju vidējo bruto ienākumu dinamika ir ar augšupejošu līkni. 2022.gada 1.pusgadā gandrīz puse darba ņēmēju saņem algu robežās no 700 līdz 1400 eiro mēnesī, robežās no1400 līdz 2000 eiro – gandrīz 11% un virs 2000 eiro – gandrīz 7% strādājošo.

PAR NELIELA APMĒRA ZĀDZĪBĀM TIRDZNIECĪBAS VIETĀS
Lai veidotu labu praksi, kas veicinās sadarbību, Valsts policijas Galvenā kriminālpolicijas pārvalde nosūtīja Latvijas Tirgotāju asociācijai rīcības vadlīnijas konstatējot neliela apmēra zādzību.
Valsts policijas Galvenā kriminālpolicijas pārvalde izprot tirgotāju bažas, kas rodas saistībā ar maznozīmīga noziedzīga nodarījuma skaidrojuma ieviešanu normatīvajos aktos, kas reglamentē krimināltiesisko jomu – Kriminālprocesa likumā, Krimināllikumā un likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību.”

DIO NOTEIKTĀ APSAIMNIEKOŠANAS MAKSAS APRĒĶINA MODELIS.

Izskatot iesūtītos materiālus Latvijas tirgotāju asociācija ir apkopojusi, savu biedru ieteikumus, jautājumus un priekšlikumus, Par apsaimniekošanas maksas aprēķina modeli ar apsaimniekošanas maksas vērtībām, kuras stātos spēkā ar 2023. gada 01. janvāri, kā arī DIO pavadvēstuli Nr. Nr. 341-DIO-2.2/2022e, kurā pievienota informācija par pēdējām veiktajām izmaiņām. LTA ir lūguši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju sniegt informāciju par to, kā tiks apstiprināts DIO noteiktā apsaimniekošanas maksas aprēķina modelis.


Jaunākās ziņas